Deixa'ns trucar-te!
Per ajudar-vos a triar la vostre immoble
Acord GDPR*

En venda

350.000 €

Casa a la zona Montilivi de Girona

En venda

600.000 €

Masia a Sant Gregori

En venda

Pis a Santa Coloma de Farners

En venda

175.000 €

Pis carrer Carme Girona

En venda

278.000 €

Casa de Pedra a Llagostera

En venda

180.000 €

Pis a Quart

En venda

177.000 €

Casa Ullà

En venda

290.000 €

Vendre un pis amb llogater és possible?

La pandèmia ha comportat una crisi econòmica que ha posat més d’un arrendador particular entre l’espasa i la paret. Les situacions de venda de pis de lloguer i amb llogater per sanejar els comptes del propietari tenen lloc cada dia. No hi ha cap limitació normativa que prohibeixi al propietari d’un habitatge vendre’l encara que s’hagi arrendat. Llevat que el contracte prevegi la renúncia explícita, segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) l’arrendatari tindrà dret d’adquisició preferent: podrà igualar l’oferta i comprar l’immoble.

Així, si el llogater hagués renunciat a comprar la casa, el propietari només hauria de comunicar-li la intenció de vendre l’habitatge amb un avís previ mínim de 30 dies abans de la data de compravenda. Aquests drets, en virtut de l’article 14 de la LAU, es mantenen durant els cinc primers anys de vigència del contracte (o set en cas que el venedor o l’arrendador sigui una persona jurídica). Això vol dir, per tant, que l’adquirent no podrà resoldre el contracte d’arrendament fins que hagi transcorregut l’esmentat termini.

Què passa si l’habitatge acaba en una execució hipotecària
Pot passar que l’arrendador no pugui pagar la hipoteca al banc i que sigui necessari iniciar l’execució hipotecària perquè el banc acabi recuperant l’habitatge. El contracte de lloguer es mantindrà en vigor, encara que la casa passi a mans del banc o d’un tercer, al menys durant el termini mínim legal de 5 anys si l’arrendador és persona física o de 7 anys si és una empresa, tal com recorda Salvador Salcedo, soci del despatx Ático Jurídico.

Així, el nou amo de la casa quedarà subrogat en els drets i obligacions de l’arrendador continguts al contracte de lloguer i haurà de respectar els termes del contracte que en el seu dia es van pactar amb el llogater.

“En el cas dels contractes anteriors al 6 de març del 2019, l’adquirent podrà deixar-los sense efecte, llevat que estiguessin inscrits al registre de la propietat abans de la venda”, assenyala Salcedo.

Si la durada del lloguer és superior al mínim legal, l’adquirent quedarà igualment subrogat fins que el contracte finalitzi, “excepte si el nou propietari compleix els requisits de l’article 34 de la Llei Hipotecària. En tal cas, haurà de mantenir el lloguer únicament fins que s’arribi al termini mínim legal de durada de l’arrendament (5 o 7 anys) i el venedor haurà d’indemnitzar el llogater per cada any de contracte que falti per complir del mínim legal falti a raó d’una mensualitat de renda en vigor per any”, afegeix el soci d’Ático Jurídico.

Com es notifica al llogater la intenció de vendre l’habitatge llogat
El propietari haurà de seguir els següents passos:

Comunicació al llogater del pis: aquesta comunicació ha de ser fefaent, és a dir, ha de quedar-ne constància del contingut i de la data de recepció (com passa, per exemple amb el burofax o el requeriment notarial). La comunicació haurà d’incloure la decisió de vendre, el preu exacte de la venda, la forma de pagament, els terminis o les garanties, etc.
Termini perquè el llogater contesti: el llogater podrà exercir el dret de tempteig durant els 30 dies següents a la notificació. En aquest termini, podrà exercir el dret de retracte i l’oferta es farà efectiva.
Termini per vendre el pis llogat: els efectes de la notificació efectuada per part de l’arrendador caduquen un cop transcorreguts 180 dies naturals des de la notificació; abans de 180 dies el propietari haurà d’haver venut l’habitatge.
Què passa si el propietari no avisa el llogater
Si el propietari no avisa el llogater de la intenció de vendre la casa, l’arrendatari podrà exercir el dret de retracte. Quan s’hagi venut la casa, el nou propietari comunicarà al llogater que és el nou propietari lliurant-li una còpia de l’escriptura o document amb què es va formalitzar la venda. Un cop feta aquesta notificació, el llogater podrà exercir el dret de retracte durant els 30 dies naturals següents.

Dins d’aquests 30 dies naturals, el llogater haurà de reemborsar al nou comprador:

El preu de la venda de l’habitatge amb les mateixes condicions que el nou propietari arrendador.
Les despeses del contracte i qualsevol altre pagament legítim fet per a la venda: és a dir, despeses de notaria, registre de la propietat i impostos, etc.
Les despeses necessàries i útils fetes en la cosa venuda, si n’hi ha.
El dret de tempteig i de retracte de l’arrendatari tindrà preferència sobre qualsevol altre dret similar, excepte el retracte reconegut al copropietari de l’habitatge o el convencional que està inscrit al Registre de la Propietat al moment de subscriure’s el contracte d’arrendament.

Com s’evita que el llogater pugui exercir el dret de tempteig i retracte
L’única manera és que el contracte d’arrendament inclogui una clàusula per la qual el llogater renuncia a l’exercici del dret d’adquisició preferent.

Agents

finques-immocredit-marc-vega

Finques Immocredit

Dormitoris

4

Banys

2

Garatge

3

m2

209

En venda

350.000 €
finques-immocredit-marc-vega

Finques Immocredit

Dormitoris

5

Banys

3

Garatge

2

m2

222

En venda

600.000 €
finques-immocredit-marc-vega

Finques Immocredit

Dormitoris

8

Banys

4

Garatge

4

m2

895

En venda

finques-immocredit-marc-vega

Finques Immocredit

Dormitoris

3

Banys

2

m2

116

En venda

175.000 €
finques-immocredit-marc-vega

Finques Immocredit

Dormitoris

4

Banys

2

m2

78

En venda

278.000 €
finques-immocredit-marc-vega

Finques Immocredit

Dormitoris

3

Banys

2

m2

126

En venda

180.000 €

Contacta´ns

Deixa'ns trucar-te!
Per ajudar-vos a triar la vostre immoble
Acord GDPR*
Obre el xat
Necessites ajuda?
Hola 👋
Puedo ayudarte?